فایل های دسته بندی کارآموزی - صفحه 1

کارآموزی رشته کامپیوتر (شركت مخابرات)

اين گزارش مربوط به يک دوره 216 ساعته در شرکت مخابرات می باشد.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی رشته کامپیوتر (شركت خدمات كامپيوتري)

این گزارش کارآموزی مربوط به یکی از مراکز خدمات کامپیوتری می باشد که از سه فصل تشکیل شده است.

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل